cz de ed

MUDr. Jiří Antonín MAREK

komplexní diagnostika, léčba a prevence potíží a bolestí pohybového aparátu

'ˆ' Lokální problémy

Patní ostruha a tenisový loket

Dvě špičky ledovce s názvem chronická porucha pohybového aparátu člověka

Většinou již nevíme, nebo si ani nepamatujeme, že nás před časem bolelo v bederní oblasti páteře. Časem bolest přešla, nebo jsme si na ni zvykli. Pohybový aparát člověka je totiž velmi přizpůsobivý, adaptuje se na změněné podmínky. Tím, že vznikla funkční porucha/blokáda v kterémkoliv místě krční, hrudní či bederní oblasti páteře a nebyla odstraněna (napravena), začíná řetěz v oblasti reakcí těla - svalové reakce se spasmy časem přecházejícími až ve svalová zkrácení. Na svalové reakce navazují další funkční změny v oblasti kloubní - blokády s dalšími svalovými reakcemi. Vzniká bludný kruh. Celou tuto dobu tvoření onoho řetězce nemusí totiž provázet žádné bolesti. A to se jedná o měsíce až léta. Potíže většinou začnou vyvolávat až změny v citlivých oblastech - krční páteř bolesti hlavy, točení hlavy, bolesti ramen, loktů, zápěstí, v oblasti dolní končetiny - kolena, kotníky a paty.

Je logické, že z fyzikálně mechanického pohledu, ona zpočátku dynamická a dlouhodobá porucha přináší i změny statiky, změnu stranového zatížení těla. Váha těla není přenášena směrem dolů na obě strany symetricky - rovnoměrně. Výsledek je dlouhodobé působení zvýšených sil (váhy) na jednu stranu - přetěžování jednostranných končetin - horních i dolních. Proto také vidíme důsledky tohoto dlouhodobého přetížení na rentgenových snímcích, při operacích a posléze i na pitevních stolech jak u lidí obézních, tak i štíhlých. Logické by přitom bylo, že by na tom lidé s nadváhou byli jednoznačně hůře.Díky této disbalanci se každé kilo váhy přenáší 4x více na nohu přetěžovanou. Takže je hezké, že při běhu dopadne na běžcovu nohu jeho váha ( má li 90 kg) vahou 180 kg. Ale při poruše statiky těla,díky asymetrii v postavení pánve však vahou 360 kg na nohu přetěžovanou! A na nepřetěžovanou, vlastně tím pádem odlehčenou, sice výrazně méně než 90 kg, ale asymetricky! Jiným směrem, jiným zřetězením svalů!

Paralela s vaším automobilem je na místě - porucha čepu či porucha tlumiče vede k jednostrannému přetížení a postupně k dalšímu vážnějšímu postižení automobilu až k ohrožení cestujících v něm. U člověka se taková první funkční porucha neprozradí klepáním čepu, ale jak výše uvedeno, jen přechodnou bolestí a po letech přetížení až následkem - kostěné výrůstky, arthrosa z přetížení či dokonce výhřez meziobratlové ploténky.

Proto by měla být každá funkční porucha v hybné soustavě řešena krátce po svém vzniku - ve dnech, maximálně v týdnech, dokud se nespustí tyto řetězové reakce. Ne v letech, jak se tomu dosud děje! Je dnešní realitou, že tyto změny se dějí již od dětského věku - sezení ve školách se špatným držením těla, u stolů bez možnosti volitelnosti výšky dle postavy dítěte, sezení na židlích opět neodpovídajících výšce žáka. Děti v 90% ani neví jak má být správná poloha těla při sezení na židli, natož aby tak seděly. Ví to však učitelé?

A ještě opravdu k patní ostruze. Přestože víme, že příčina je vlastně ve zřetězení funkčních poruch a ve svalových změnách, snažíme se často léčit "JEN" v místě bolesti. Ostruhu - kostní výrůstek na patní kosti však na RTG snímcích najdeme asi u 70 % lidí. Potíže však má jen nepatrné množství z nich. Na léčbu se proto musíme dívat komplexně!

Je třeba odstranit příčinu - napravit kloubní blokádu, cvičením upravit svalové disbalance. Ale je také současně nutno léčit i místně - speciální cvičení k uvolnění svalového zkrácení plosky nohy, a protože postižený nemůže po dobu léčby ležet a tím nepřetěžovat, je nutno ještě upravit stélku boty, aby nedráždila. Optimální je individuálně natvarovaná termoplastická vložka do bot. Tyto speciální vložky působí v první fázi léčebně, ale posléze po odstranění potíží představují i účinnou prevenci potíží kdekoliv v celé pohybové soustavě člověka - svým optimálním rozložením váhy a usměrňováním provádění správného kroku, či běhu - nejen stoje člověka!Většinou již nevíme, nebo si ani nepamatujeme, že nás před časem bolelo v bederní oblasti páteře. Časem bolest přešla, nebo jsme si na ni zvykli. Pohybový aparát člověka je totiž velmi přizpůsobivý, adaptuje se na změněné podmínky. Tím, že vznikla funkční porucha/blokáda v kterémkoliv místě krční, hrudní či bederní oblasti páteře a nebyla odstraněna (napravena), začíná řetěz v oblasti reakcí těla - svalové reakce se spasmy časem přecházejícími až ve svalová zkrácení. Na svalové reakce navazují další funkční změny v oblasti kloubní - blokády s dalšími svalovými reakcemi. Vzniká bludný kruh. Celou tuto dobu tvoření onoho řetězce nemusí totiž provázet žádné bolesti. A to se jedná o měsíce až léta. Potíže většinou začnou vyvolávat až změny v citlivých oblastech - krční páteř bolesti hlavy, točení hlavy, bolesti ramen, loktů, zápěstí, v oblasti dolní končetiny - kolena, kotníky a paty.
© kuks 2008 | mapa | edit